Ujazd

Neogotycki pałac Ostrowskich z końca XIX wieku, kryje w swych murach niewielkie pozostałości gotyckiego zamku, zbudowanego jeszcze w początkach XV stulecia.  We frontowej ścianie pałacu zachował się fragment ceglanego muru (w wątku polskim) o długości około 12 m i wysokości około 3 m i jest to jedyny relikt średniowiecznego założenia. Źródła wspominają o nim jako o castrum w latach 1474-1476. Zamek przebudował K.Denhoff w pierwszej połowie XVII wieku, a potem kolejni właściciele. Dzisiaj jest to okazały pałac otoczony parkiem,  na skraju doliny rzeczki Czarnej.

W pobliżu: Inowłódz (36 km), Drzewica (52 km), Rawa Mazowiecka (34 km)

 Powrót 

  2001 © Xezaar