Skierniewice

Wzmianka w źródłach z 1549 roku, wspomina o murowanej wieży na wyspie, a także o innej wieży, znajdującej się nieopodal (w części wschodniej wzniesienia). Pozwala to wnioskować o istniejącym tutaj już od średniowiecza, murowanym założeniu zamkowym, otoczonym wodami rzeczki Łupi (Skierniewki). Istnieją przypuszczenia, że powstało ono w połowie XV wieku  za sprawą arcybiskupa Jana Odrowąża Sprowskiego.  Rozebrany prawdopodobnie w XVII wieku w trakcie budowy pałacu dla kolejnych arcybiskupów - Wojciecha Baranowskiego i Wawrzyńca Gembickiego. Nie zachowały się niestety ślady po tamtym zamku. 

W pobliżu: Łowicz (22 km), Rawa Mazowiecka (23 km)

 Powrót 

  © Xezaar