Rawa Mazowiecka

Galeria w wieży >>>

Ruiny gotyckiego zamku książąt mazowieckich  zbudowanego w drugiej połowie XIV w.  Zniszczenia w wojnie ze Szwedami w XVII w. były na tyle duże, że już nie odbudowano warowni, a władze pruskie w XIX stuleciu rozebrały część pozostałych murów. Z pierwotnego założenia zachowały się fragmenty murów  zamku. Potężna ośmioboczna wieża została odbudowana  w 1960 r.

W pobliżu: Inowłódz (29 km), Łowicz (39 km)

 Powrót 

  © Xezaar