Opoczno

Galeria w wieży >>>

W wieku XIV postawił tu zamek król Kazimierz Wielki  i jak chce legenda warownia połączona była podziemnym tunelem z domem królewskiej kochanki - Esterki. Zamek opuszczony już w XVI stuleciu czekał kilkadziesiąt lat na odbudowę i ponowne zamieszkanie. Stało się to w 1629 roku, ale niestety na krótko, bowiem ćwierć wieku później potop szwedzki zalał Polskę nie oszczędzając i zamku w Opocznie. Poważna przebudowa w XIX w. zatarła ślady pierwotnej gotyckiej warowni, a kolejna renowacja w 1927 r. utrwaliła nowe oblicze starej budowli. Widocznymi śladami dawnych czasów są jedynie mury zamkowe.
Obecnie mieści się tutaj Muzeum Regionalne oferujące turystom ciekawy przegląd historii regionu, tutejszych ludzi i ich codziennego życia.

W pobliżu: Drzewica (17 km), Inowłódz (17 km)

 Powrót 

  © Xezaar