Łowicz

Galeria w wieży >>>

Niewielkie pozostałości arcybiskupiej rezydencji zbudowanej przez Jana Bogorię Skotnickiego w XIV wieku,  zachowały się niedaleko pobrzeża rzeki Bzury. Pierwotne czworoboczne założenie posiadało podział na zamek górny i dolny, a całość otaczał mur i fosa. Przebudowa z XVI w. zmieniła zamek w wygodniejszą, renesansową rezydencję prymasowską. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku był po odbudowie fabryką płótna (w XVIII wieku), aż do pożaru w 1794 roku, po którym zamek rozebrano. Zachowały się pozostałości fundamentów, wałów i zarys fos.

W pobliżu: Oporów (36 km), Sochaczew - woj. mazowieckie (27 km)

 Powrót 

  2001 © Xezaar