Drzewica

Galeria w wieży >>>

Nad rzeką Drzewiczką, swą gotycko-renesansową siedzibę, wybudował w latach 1527 - 1535 arcybiskup gnieźnieński Maciej Drzewiecki.  Czworoboczną budowlę z dziedzińcem i narożnymi wieżami, otaczały fosy. W XVIII wieku zamek znalazł się w rękach Szaniawskich i zakonu bernardynek, ale pożar w 1814 roku zmusił ostatnich mieszkańców do opuszczenia zamku. Zachowała się część murów  dawnej rezydencji oraz wieże.

W pobliżu: Inowłódz (27 km), Opoczno (17 km)

 Powrót 

  © Xezaar