«« do bram Lochów 
 «« spis "Legend i tajemnic zamków i miast" 

Zamek w Bolesławcu

DO TRZECH RAZY SZTUKA


   "Gdy w 1370 r. królem w Polsce został Ludwik Węgierski, sprowadził nad Wisłę swoich zaufanych ludzi z ojczystego kraju. Jednym z nich był Władysław Opolczyk, żupan bratysławski i palatyn (najwyższy dostojnik) Węgier.
    Po przybyciu do Polski otrzymał od króla pod swój zarząd Ruś Halicką (1372 - 1378), panując tam niemal w pełni swobodnie. W roku 1377 Ludwik starał się nawet uczynić swego zausznika namiestnikiem w całej Polsce, ale skończyło się to fiaskiem w wyniku narastających w kraju nastrojów antywęgierskich. Wkrótce król odwołał księcia Władysława z Rusi, oferując mu w zamian ziemie w środkowej Polsce - ziemię dobrzyńską, część Kujaw, ziemię wieluńską.
    Po śmierci króla Ludwika w 1382 r. Opolczyk stracił swe poprzednie znaczenie, a później wmieszał się w sprawy państwa po niewłaściwej stronie - wrogów.
    Początek otwartego konfliktu zbrojnego z nowym królem - Władysławem Jagiełłą - był jedynie kwestią czasu. Sygnałem dla rozpoczęcia działań wojennych było zastawienie przez Opolczyka zamku Złotoria Krzyżakom w 1391. W sierpniu 1391 wojska królewskie pod wodzą Krystyna z Ostrowa ruszyły na ziemię gniewkowską, a we wrześniu na dobrzyńską. Sam Władysław Jagiełło poprowadził część wojsk na ziemię krakowsko-wieluńską, zdobywając większość zamków, w tym Olsztyn, nie dając jednak rady obrońcom BOLESŁAWCA i Ostrzeszowa.
    Ten etap zmagań zakończono rozejmem w październiku 1391 r.
    Jednak Opolczyk ponownie oddał część swoich ziemi Krzyżakom. Tym razem była to ziemia dobrzyńska (1392). Władysław Jagiełło ponownie zmobilizował siły, tym bardziej, że książę zaczął spiskować z cesarzem Zygmuntem Luksemburskim, zamierzając dokonać rozbioru Polski. W lutym 1393 rycerstwo królewskie stanęło po raz drugi pod murami BOLESŁAWCA . Jednak i tym razem nawet armaty nie przemogły murów i woli obleganych. Dnia 26 lipca 1393 r. książę opolski zawarł z królem ponowny rozejm.
    Decydujące znaczenie miała trzecia kampania na ziemiach Władysława Opolczyka. W 1396 r. wojska dowodzone osobiście przez Władysława Jagiełłę dotarły aż do Opola, w którym współrządzący bratankowie księcia opolskiego (synowie Bolesława III) zawarli ostateczny pakt o pokoju z Koroną. BOLESŁAWIEC został włączony do królestwa polskiego bez walki...
    Awanturnik Władysław Opolczyk zmarł zgnębiony klęskami w 1401 r."

"Niezwykłości miejsc niezwykłych" tom V, zeszyt 2, str. 11

  Powrót 

  © Xezaar