Besiekiery

Galeria w wieży >>>

Tutejszy zamek wzniósł wojewoda łęczycki Wawrzyniec Sokołowski pod koniec XV w.  Zbudowany z cegły na planie czworoboku, otoczony był murami i fosą, i posiadał od południowej strony wieżę bramną nieco wysuniętą przed mury, do której prowadził zwodzony most. Całości pierwotnego założenia dopełniał jednotraktowy, prostokątny dom mieszkalny usytuowany w północnej części dziedzińca, na przeciw wjazdu. Budynek ten był siedzibą właścicieli i miał piwnice, wysoki parter oraz dwa piętra. W 1597 r. jeden z kolejnych właścicieli - kardynał Andrzej Batory, dokonał pierwszej poważniejszej przebudowy, prawdopodobnie dostawiając przy bramie dodatkowe budynki mieszkalne i gospodarcze. Zabudowania ucierpiały w czasie wojen szwedzkich, ale już w 1653 r. odbudował je starosta łęczycki Jan Szczawiński, którego herb Pomian widnieje do dzisiaj na kartuszu. W wieku XVIII należał do rodziny Gajewskich, którzy odjęli głównemu budynkowi mieszkalnemu jedno piętro. Po 1800 r. opuszczony, popadł w ruinę. Zachowała się część murów przyziemia  z niektórymi sklepieniami, a także regularny zarys fosy.

W pobliżu: Łęczyca (20 km), Uniejów (29 km)

 Powrót 

  © Xezaar