Złotoria

Galeria w wieży >>>

Nad brzegiem Wisły znajdują się ruiny królewskiego zamku zbudowanego w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego,  ale znanego przede wszystkim dzięki barwnej postaci księcia Władysława Białego, pretendenta do królewskiej korony. Pod koniec XIV stulecia Złotoria znalazła się w rękach Władysława Opolczyka, który wkrótce oddał zamek w zastaw Krzyżakom. Wykupił go w 1404 roku król Władysław Jagiełło. Zniszczony przez Krzyżaków w 1409 r. został później odbudowany, a w ruinę popadł dopiero po walkach w 1807 roku. Do dzisiaj zachowały się,  pośród pól i łąk, pozostałości ceglanych murów  warowni.

W pobliżu: Golub-Dobrzyń (30 km), Toruń - Dybów (10 km), Toruń (8 km)

 Powrót 

  © Xezaar