Radziki Duże

Ruiny zamku rycerskiego wzniesionego przez rodzinę Radzikowskich w latach 1435-1466  zobaczyć można w parku, niedaleko szkoły. Zawierał jedynie budynek mieszkalny otoczony obronnym murem i fosą zasilaną wodą z pobliskiego stawu. Całość rozplanowano na kwadracie 28,8 x 28,8 m. Ostatni z Radzikowskich, Mikołaj, przebudował skromną siedzibę rodową w 1510 r., a kolejne drobne zmiany wprowadzili następni właściciele zamku - Radziwiłłowie. Budowlę zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Zachowały się  do dzisiaj mury obwodowe  oraz sklepione kolebkowe piwnice  dawnego budynku mieszkalnego.

W pobliżu: Brodnica (18 km), Golub-Dobrzyń (20 km)

 Powrót 

  © Xezaar