Radziejów

Początkowe drewniane zabudowania zamkowe, zostały zamienione na murowane przypuszczalnie dopiero w XVI wieku przez rodzinę Leszczyńskich.  Wtedy też powstała wolno stojąca, dwukondygnacyjna wieża. Nie było to silne założenie obronne i nigdy też takich zadań w praktyce nie spełniało. Najazd Szwedów w XVII wieku szybko zweryfikował przydatność takiej budowli i zniszczony zamek nigdy nie odzyskał swego poprzedniego znaczenia. Rozebrany przed 1820 rokiem, a później także zniwelowano kopiec i fosę. Zamek znajdował się między ulicami Nową i Zamkową, obok klasztoru franciszkanów. Nie ma dziś śladów  po nim.

W pobliżu: Brześć Kujawski (27 km), Kruszwica (20 km), Włocławek (38 km)

 Powrót 

  © Xezaar