Pakość

Pakoski zamek powstał w XIV wieku  z inicjatywy rodziny Leszczyców.  Było to wówczas niewielkie ceglane założenie, wzmocnione przyporami o całkowicie drewnianej wewnętrznej zabudowie. Dopiero z czasem przebudowano je na w pełni murowane. Najpierw w drugiej połowie XIV wieku powstały domy południowy i wschodni, a na początku XV stulecia wzniesiono czworoboczną wieżę bramną. W dalszej części XV wieku dobudowano budynek zachodni, a w XVI stuleciu powstał nowy pałac, dostawiony od zewnątrz do muru obwodowego. Gdy w 1631 roku w zamku osadzono reformatów, rozpoczęła się długotrwała przebudowa przekształcająca zamek w klasztor, efektem której było między innymi rozebranie w 1680 roku zewnętrznego pałacu. Zakon reformatów został poddany kasacie przez Prusaków w 1837 roku, a klasztor przetrwał do następnego wieku właściwie nie wykorzystany. Jednak przejęcie go przez franciszkanów w siedemdziesiątych latach XX wieku całkowicie przekreśliło szanse na zachowanie pierwotnych cech budowli. Dość bezceremonialnie przebudowano klasztor, usuwając znaczną część gotyckich murów i kolejne warstwy wiekowych przemian. Dzisiaj możemy wprawdzie obejrzeć ów klasztor,  ale ze znacznie zmienionym wyglądem. 

W pobliżu: Kruszwica (27 km), Wenecja (30 km)

 Powrót 

  2001 © Xezaar