Nowe

Galeria w wieży >>>

Na wysokiej w tym miejscu skarpie Wisły, zachował się pozostały po krzyżackim  zamku dawny budynek mieszkalny obronnego założenia. Warownia zbudowana w końcu XIV w.  na planie nieregularnym strzeżona była przez cztery wieże, mur obwodowy i fosę. Od XV w. jednak znalazł się w rękach polskich i pozostał w nich do I rozbioru Polski, pełniąc w międzyczasie rolę siedziby starostów. Jak to było z większością ruin zamkowych pod zaborem pruskim, tak i w Nowem, rozebrano znaczną część starych murów, pozostawiając jedynie budynek mieszkalny,  obecnie mieszczący Dom Kultury.

W pobliżu: Gniew - woj. pomorskie (25 km), Grudziądz (26 km), Kwidzyn - woj. pomorskie (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar