Nakło nad Notecią

Wcześniejsze zabudowania grodowe pamiętające jeszcze XI wiek (wymieniane w źródłach jako castrum antiquum), modernizowane przez księcia Przemysława I w 1225 r., zostały zastąpione w XIV wieku  murowanym zamkiem wzniesionym przez króla Kazimierza Wielkiego.  Owo wydarzenie potwierdzają kroniki zarówno Janka z Czarnkowa, jak i nieco późniejsza Jana Długosza. Zamek powstał zapewne po roku 1357, w którym to król wydał dekret zwalniający biskupów od budowy grodów w swoich posiadłościach. Mogli oni wtedy wznosić bardziej reprezentacyjne siedziby pozostające jednak także warowniami. Pozostałości zamku widoczne były jeszcze do połowy XIX w.  kiedy to władze pruskie nakazały ich rozbiórkę.

W pobliżu: Szubin (20 km), Wenecja (46 km)

 Powrót 

  © Xezaar