Mała Nieszawka
ZAMEK NIESZAWA

Niewielki drewniany zameczek powstał około 1230 roku, tuż po przybyciu do Polski pierwszych siedmiu rycerzy krzyżackich zaproszonych przez księcia Konrada Mazowieckiego. Bracia zakonni szybko zajęli się zagospodarowaniem podległych im terenów i bez zwłoki zabrali się do ekspansji na ziemie Prusów. Zaczęli także w szybkim tempie rozwijać sieć warowni - w krótkim czasie powstawały kolejne zamki. W Małej Nieszawce drewnianą zabudowę zastąpiono murowaną na przełomie XIII i XIV wieku.  Było to standardowe, czworoboczne założenie z przedzamczem. Kres znaczenia warowni nastąpił w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu następnych lat. Krzyżacy na mocy traktatu pokojowego z 1435 roku oddali tutejsze tereny Królestwu, a władze polskie nie zainteresowały się podniszczonym zamkiem. Zrujnowany i z wolna rozbierany dotrwał  do naszych czasów w niewielkich pozostałościach murów,  części piwnic oraz resztkach fosy, odkrytych podczas badań archeologicznych z lat 1975-80, zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

W pobliżu: Dybów (4 km), Dybów - Toruń Podgórz (5 km), Złotoria (8 km)

 Powrót 

  © Xezaar