Grudziądz

Galeria w wieży >>>

Wybudowany już XI w. obronny gród, Krzyżacy  zastąpili ceglanym zamkiem w wieku XIII, ustanawiając tutaj stolicę komturstwa. Główny etap budowy czworobocznego zamku przeprowadzono w latach 1250 - 1260, a finał przypadł na rok 1299 wraz z zakończeniem budowy kaplicy. Pierwszym, który począł stąd sprawować władzę był komtur Bertold. W 1410 r. zamek na krótko dostał się w ręce polskie, ale szybko powrócił pod skrzydła Zakony Krzyżackiego i pozostawał pod nimi do 1454 r. Wtedy to, na początku wojny trzynastoletniej, zamek zdobyli mieszczanie, a ustalenia pokoju toruńskiego (1466) pozostawiły Grudziądz w polskich granicach. Zniszczony przez Szwedów w 1656 r. nie został odbudowany. Rozebrany przez władze pruskie w 1864 r. na budulec nowych fortyfikacji, zachował się jedynie we fragmentach murów i fundamentów.  Do roku 1945 widoczna była także ceglana, cylindryczna z blankowanym szczytem wieża zwana Klimkiem, o wysokości 29 m. Niestety w tymże właśnie roku zniszczono ją.

W pobliżu: Pokrzywno (9 km), Radzyń Chełmiński (18 km), Świecie (26 km)

 Powrót 

  © Xezaar