Bydgoszcz

Niedaleko od miasta, na prawym brzegu rzeki Brdy, znajdował się murowany zamek zbudowany około 1350 r. przez Kazimierza Wielkiego.  Zbudowany na miejscu grodu kasztelańskiego (wymienianego w źródłach w 1239 r.), przejmował rolę poprzedniej, drewnianej warowni i strzegł przeprawy przez rzekę. W 1332 r. Bydgoszcz została zajęta przez Krzyżaków, jednak oni nie podjęli się budowy murowanej warowni w tym miejscu. Uczynił to dopiero Kazimierz Wielki, gdy Bydgoszcz wróciła w granice królestwa. W 1409 r. zamek został ponownie zajęty przez Zakon, ale wojska Władysława Jagiełły po trwającym osiem dni oblężeniu odzyskały go. W 1657 r. zamek zniszczyli Szwedzi i później już nie odbudowano ruin. W XIX w. rozebrano pozostałe mury, a w miejscu warowni wzniesiono spichrze. W dzisiejszym układzie miasta, miejsce,  w którym stał zamek, znajduje się u zbiegu ulic Grodzkiej i Przy Zamczysku.

W pobliżu: Bierzgłowo (33 km), Nakło nad Notecią (30 km), Szubin (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar