Zamek w Bobrownikach
- historia
- architektura
- fakty i domysły


HISTORIA ZAMKU
Daty, Wydarzenia, Historia rozbudowy

   W XIII w. była tu komora celna, a w XIV w. zapewne gród, nadany w 1377 r. przez króla Ludwika Węgierskiego księciu Władysławowi Opolczykowi, który odsprzedał go Krzyżakom w 1392 r.
   
Galeria w wieży >>>
Zakonnicy wznieśli na prawym brzegu Wisły ceglany zamek prawdopodobnie jeszcze przed końcem XIV w. Założony na planie czworoboku z wieżą we wschodnim narożu, posiadał kilka budynków przy ścianie południowo - wschodniej i południowo - zachodniej. Trudno jednak ustalić gdzie znajdował się wjazd na dziedziniec.
   W 1408 r. miejscowość zostaje włączona do Polski, ale rok później (1409) wraca w ręce Krzyżaków, którzy skutecznie oblegli zamek. Ustalenia pokoju toruńskiego w 1411 r. ponownie nadają prawa do zamku w Bobrownikach królestwu polskiemu.
   Na odbudowę po zniszczeniach wojen z Krzyżakami, warownia czekała długo i ostatecznie nie doczekała się nigdy. W 1461 r. sejm nawet uchwalił odbudowę granicznej strażnicy, ale na postanowieniach się skończyło, mimo iż częściowo zrujnowany zamek był przez lata siedzibą starostów grodowych.
   Podupadający zamek - beznadziejnie oczekujący na lepsze potraktowanie - dotrwał w tym kiepskim stanie do XVIII w., kiedy to w wyniku kolejnych zniszczeń legł ostatecznie w gruzach, przypieczętowując swój los.
   Na początku XIX w. został częściowo rozebrany.

ARCHITEKTURA ZAMKU
Wymiary, Elementy architektoniczne, Zachowane detale

   Zbudowany z cegły na planie kwadratu zamek posiadał jedną czworoboczną wieżę we wschodnim narożu.
   Budynki mieszkalne usytuowane były w południowo - wschodniej i południowo - zachodniej części założenia.
   Badania nie pozwoliły ustalić gdzie znajdowała się główna brama zamku, ale gdyby oprzeć się na rysunku pochodzącym z osiemnastowiecznego "Dziennika" A. Boota, można ustalić, że brama wjazdowa przypuszczalnie znajdowała się w północno - wschodniej części zamku.

W pobliżu: Toruń - Podgórz (Dybów) (41 km), Raciążek (14 km + przeprawa przez Wisłę), Toruń (41 km), Złotoria (33 km)

 Powrót 

  © Xezaar