Bierzgłowo

Galeria w wieży >>>

Stojący na skarpie pradoliny Wisły zamek postawili Krzyżacy  na miejscu wcześniejszego, drewnianego, który został spalony przez Litwinów (jeszcze w 1263 roku). Prace budowlane rozpoczęto zapewne po roku 1263,  ale siedem lat później musiał być już choć trochę umocniony, gdyż właśnie w 1270 r. osiadł tutaj komtur. Według źródeł budowa trwała do początków czternastego stulecia.  W 1520 r. stanowił własność Torunia, a od 1930 r. w rękach prywatnego właściciela, który wykupił chylący się ku ruinie zamek, wyremontował i zamieszkał. Bierzgłowska warownia używana jest do dzisiaj. Zachowały się  liczne elementy pierwotnej budowli,  m.in. budynek konwentu, fragmenty murów przedzamcza z wieżą oraz gotycki ostrołukowy portal bramny  z ceramicznym nadprożem, na którym przedstawiona jest scena rycerska.

W pobliżu: Dybów - Toruń Podgórz (20 km), Toruń (20 km)

 Badacz 

 Powrót 

  © Xezaar