Wrocław
ZAMEK CESARSKI

Zamek nazywany cesarskim lub lewobrzeżnym, był drugim w kolejności zamkiem wrocławskim (po warowni na Ostrowie Tumskim). Murowane zabudowania powstały najprawdopobniej w XIV wieku,  chociaż niektórzy badacze cofają tę datę o jedno stulecie, w czasy i rządy Henryka I Brodatego. Było to początkowo niewielkie założenie z wieżą, jednym budynkiem mieszkalnym i kościołem, ale z czasem zabudowań przybywało i gdy Wrocławiem rządzili Czesi, był to już obszerny kompleks z trzema wieżami i licznymi budynkami rozmieszczonymi nieregularnie wokół dziedzińca, na planie zbliżonym do trójkąta. Przebudowywany i rozbudowywany w następnych wiekach, dostał się w końcu w ręce jezuitów (w 1659 r. oddał go cesarz Leopold I). Zakonnicy rozebrali skrzydło południowe (1689) i w jego miejscu postawili kościół. Później stopniowo rozbierano kolejne części założenia, a najdłużej utrzymało się skrzydło północne (do XIX wieku).
Dzisiaj, w miejscu dawnego zamku cesarskiego, stoi budynek główny Uniwersytetu Wrocławskiego, powstały w 1702 roku, z inicjatywy cesarza Leopolda I Habsburga.

W pobliżu: Biestrzyków (8 km), Jelcz (26 km), Wrocław - Ostrów Tumski (0 km)

 Powrót 

  © Xezaar