Wrocław
ZAMEK NA OSTROWIE TUMSKIM

Powstał tutaj jeden z najstarszych na naszych ziemiach murowanych zamków, którego początki datowane są na wiek XII.  Drewniane założenie powstało w X wieku, ale Mieszko I i Bolesław Chrobry na pewno je wzmacniali. Pierwsze murowane romańskie budynki wzniósł Henryk I Brodaty, lub nawet (według innych badaczy) Bolesław Wysoki. W XIII wieku przebudowano kamienną warownię w stylu gotyckim, a na początku XIV wieku książę Henryk VI przekazał zamek Kościołowi. Od tej chwili stracił na znaczeniu, a ośrodek władzy został przeniesiony do drugiego zamku wrocławskiego - na lewy brzeg rzeki. Odkryte podczas badań archeologicznych szczątki kościoła św. Marcina są jedyną  zachowaną pozostałością po zamku na Ostrowie Tumskim,  a pochodzą z XIII wieku.

W pobliżu: Biestrzyków (8 km), Czernica (18 km), Jelcz (26 km)

 Powrót 

  © Xezaar