Strzelin

Wymieniany w źródłach w 1292 roku książęcy zamek, powstał najprawdopodobniej  właśnie pod koniec XIII wieku.  Niestety nie zachowało się o nim więcej informacji i nie przetrwały żadne ślady. 

W pobliżu: Oława (22 km), Przeworno (16 km), Witostowice (17 km)

 Powrót 

  © Xezaar