Środa Śląska

W miejscu grodu powstałego już w XI wieku, powstała w XIII stuleciu  murowana warownia sprzężona w późniejszym czasie z murami miejskimi. Na początku XIV wieku zamek przeszedł w ręce czeskie, a w 1444 r. przejęła go rada miasta Wrocławia. W XVIII wieku jego stan uległ znacznemu pogorszeniu, tak iż na początku następnego stulecia zamkowe mury rozebrano. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1960-61, odsłoniły fragmenty XIII-wiecznych kamiennych murów.  Znajdują się one w północno-zachodnim obrzeżu miasta.

W pobliżu: Prochowice (19 km), Wojnowice (23 km)

 Powrót 

  © Xezaar