Ślęza - Lasowo

Galeria w wieży >>>

We wsi Lasowo, na prawym brzegu rzeki Ślęzy, zachowały się pozostałości wieży mieszkalnej, wzniesionej w XIV lub XV wieku. Została przebudowana na początku XVI wieku w stylu renesansowym, a na początku XVII wieku zyskała renesansowe skrzydło frontowe. Wówczas również, dodano wieży attykę, a wieżowym oknom renesansowe obramienia. Niedługo potem dostawiono klatkę schodową w formie wieżyczki pomiędzy samą wieżą, a budynkiem mieszkalnym. Kolejne stulecia przynosiły kolejne zmiany, tak iż początkowe skromne założenie stało się okazałym dworem. W zachowanych budynkach dotrwały renesansowe sklepienia,  a na pierwszym piętrze kominek z datą 1516 r.
Obecnie mieści się tutaj ośrodek szkoleniowo-konsultacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolnego.

W pobliżu: Biestrzyków (3 km), Wrocław - Zamek Cesarski (8 km), Wrocław - Ostr. Tumski (8 km)

 Powrót 

  © Xezaar