Sobótka
ZAMEK ŚLĘŻA

Galeria w wieży >>>

Na Górze Ślęży (718 m n.p.m.) zamek zbudowali książęta śląscy przypuszczalnie w XIV wieku,  ale już w XV stuleciu legł w gruzach, zniszczony przez husytów. W niedługim czasie został opuszczony, a potem z biegiem czasu rozebrany. Zachowane  są jedynie pozostałości murów przyziemia. 

W samej Sobótce (Sobótka - Górka) atrakcją turystyczną jest pałac  przebudowany w XIX wieku z zespołu klasztornego (z XVI stulecia), nazywany  potocznie zamkiem. 

W pobliżu: Domanice (15 km), Krasków (14 km), Panków (18 km)

 Powrót 

  © Xezaar