Skała

O skalskim zamku źródła pisały już w 1348 roku, a powstał on prawdopodobnie na początku XIV wieku.  Zniszczony w 1428 roku przez husytów, został odbudowany w 1513 roku, ale już jako renesansowy pałac. Mimo zniszczeń z II wojny światowej, dotrwał do naszych czasów w znacznej części, zachowując m.in. sklepienia kolebkowe w pomieszczeniach parteru.

W pobliżu: Gościszów (12 km), Warta Bolesławiecka (10 km)

 Powrót 

  © Xezaar