Rudna

Książęcy zamek wzniesiony na przełomie XIII i XIV w.  pozostawał w rękach książąt legnickich aż do końca XVII stulecia. Wraz ze zmianą właścicieli, zaczęły się częstsze przebudowy, które zatarły właściwy wygląd średniowiecznej warowni. W dzisiejszej zabudowie zachowane są elementy pierwotnego założenia.

W pobliżu: Lubin (15 km), Prochowice (33 km), Wołów (37 km)

 Powrót 

  © Xezaar