Rokitnica

Nad rzeką Kaczawą powstał przypuszczalnie jeszcze w pierwszej połowie XIII w. rycerski zamek. Czworoboczne założenie z wewnętrznym dziedzińcem, rozbudowane zostało w pierwszej połowie wieku XV, ale zniszczyły je jeszcze w tym samym stuleciu połączone wojska mieszczan wrocławskich i świdnickich. Zachowały się fragmenty podwójnego obwodu murów oraz fosy.

W pobliżu: Grodziec (19 km), Jawor (20 km), Wielisław Złotoryjski (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar