Grzmiąca
ZAMEK ROGOWIEC

Na wysokiej górze (800 m n.p.m.) wznoszą się ruiny zamku zbudowanego pod koniec XIII w.  przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I.  Warownia strzegła granicy z Czechami, a później znalazła się w rękach rycerzy rozbójników (XV w.). Podobnie jak kilka innych gniazd rozbójniczych na Śląsku, został zdobyty i zniszczony przez wojska Macieja Korwina w 1457 r. Nieodbudowywany, szybko został opuszczony i popadł w ruinę już na początku XVII wieku. Zachowała się część wieży oraz kamiennego obwodu murów.

W pobliżu: Mieroszów (15 km), Nowy Dwór (11 km), Rybnica Leśna - Radosno (13 km)

 Biograf 

 Powrót 

  © Xezaar