Płonina
ZAMEK NIESYTNO

Galeria w wieży >>>

Ze stoku, którym wiedzie od strony Bolkowa zielony Szlak Zamków Piastowskich, świetnie widać znajdujące się na sąsiednim wzgórzu ruiny rycerskiego zamku Niesytno, zbudowanego prawdopodobnie na początku XV w.  W pierwszej połowie tegoż stulecia zamek zajęli husyci, ale niedługo się tam utrzymali, wyparci przez mieszczan świdnickich, którzy zniszczyli warownię. Następni właściciele, podupadającego gotyckiego zamku już nie remontowali, a dostawili nowe, renesansowe zabudowania (w XVI w.). Obie przyległe do siebie części założenia - gotyckie i renesansowe - są dzisiaj zamknięte dla turystów. Prywatny teren objęty jest zakazem wstępu. Zachowały się fragmenty murów zabudowań i wieloboczna, gotycka wieża  oraz ruina renesansowej rezydencji  z przykładami zdobień i elementów architektonicznych z epoki Odrodzenia i Baroku.

W pobliżu: Bolków (6 km), Janowice W. - Bolczów (12 km), Janowice W. - Sokolec (12 km), Świny (10 km)

 Wędrowiec 

 Powrót 

  © Xezaar