Oleśnica

Galeria w wieży >>>

Wcześniejszą książęcą warownię z drewna, zastąpił na przełomie XIII i XIV w.  murowany zamek gotycki, którego budowę sfinansowali oleśniccy Piastowie.  W XVI w. przebudowany w stylu renesansowym przez ks. Jana z Podiebradu. W kolejnych wiekach modernizowany (XVI i XVII w. - nowe umocnienia), a w XVIII stuleciu przebudowany w stylu barokowym na pałac. Dotrwałe do dziś budynki noszą cechy przede wszystkim renesansowo - barokowe, w tym arkadowy dziedziniec i zdobienia.  Zachowały się również zamkowe wieże. 
Obecnie w zamku mieści się dom kultury oraz Muzeum w Oleśnicy - Oddział Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

W pobliżu: Dobroszyce (6 km), Wrocław - Zamek Cesarski (30 km), Wrocław - Ost.Tumski (30 km)

 Powrót 

  © Xezaar