Nieszkowice

Galeria w wieży >>>

Pierwotna, gotycka warownia powstała prawdopodobnie w XIV wieku,  ale w XVI i XVII stuleciu znacznie ją przebudowano. Założona na planie podkowy budowla jest po części trzy- a po części dwukondygnacyjna. Zachował się m.in. gotycki portal  od strony dziedzińca i sklepienia kolebkowe w piwnicach.

W pobliżu: Ciepłowody (7 km), Krasiewice - Gromnik (11 km), Witostowice (12 km)

 Powrót 

  © Xezaar