Niemcza

Galeria w wieży >>>

W miejscu słynnego grodu, który oparł się oblężeniom niemieckich wojsk cesarskich w 1107 roku, powstał prawdopodobnie w XIII wieku  murowany zamek książęcy. Zniszczony przez husytów w pierwszej połowie XV w. został w drugiej połowie następnego stulecia przebudowany w stylu renensansowym na rezydencję książąt brzeskich. Ponownie zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej został wkrótce odbudowany, a po pożarze w 1735 roku gruntownie przebudowany. W zamku mieszczącym obecnie Urząd Miejski,  zachowało się sporo elementów  zarówno renesansowej jak i barokowej architektury.

W pobliżu: Ciepłowody (10 km), Gola (7 km), Ząbkowice Śląskie (15 km)

 Powrót 

  © Xezaar