«« do bram Lochów 
 «« spis "Legend i tajemnic zamków i miast" 

Zamek w Miliczu

SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA MILICZA?


   Miejsce, na którym stoi obecnie miasto Milicz, było dawniej poro­śnięte gęstym lasem, gdzie spotkać można było tylko dzikie zwierzęta, a czasem jeszcze dzikszych od nich ludzi. Bo tu właśnie zbójcy czynili często zasadzki, aby obedrzeć przejeżdżających kupców lub innych podróżnych. Wszystkim dawał się zwłaszcza we znaki pewien groźny herszt zbójecki, który zebrawszy wokół siebie dobraną bandę był po­strachem okolicy. Pewnego razu przez lasy przedzierał się bogaty orszak jakiegoś znakomitego pana. Ale zbójcy czuwali. Bezszelestnie, posuwając się dobrze znanymi sobie ścieżkami, otoczyli podróżnych, a gdy z wyciem rzucili się na nich, na obronę było za późno.
   Zwykle bandyci zabijali swych jeńców; tym razem złakomili się na bogaty okup, który ofiarował im pojmany wielmoża. Nim go jednak po otrzymaniu pieniędzy wypuścili, herszt ich odebrał od niego uro­czystą przysięgę, że zachowa o całej tej sprawie milczenie i niko­mu nie zdradzi miejsca pobytu bandy. Szlachcic wróciwszy do domu dotrzymał danego słowa i nikomu nie wspomniał o zbójcach, ale ze­brawszy oddział zbrojnych, sam wyruszył przeciw opryszkom.
   Poznawszy uprzednio las, poprowadził swoich ludzi tak, że naszli nieprzyjaciół niepostrzeżenie i po krótkiej walce wybili ich do nogi. A na miejscu, gdzie dawniej obozowali zbójcy, założono miasto i po­stawiono zamek obronny, który od owego przyrzeczonego milcze­nia nazwać miano Milcz, co później zmieniono na Milicz.

* * *

   To ludowe tłumaczenie jest - jak większość ludowych tłumaczeń nazw miejscowych - błędne. Miejscowościom bardzo rzadko nadawane były na­zwy w tak wyjątkowych okolicznościach, przeważnie zaś nazwy te nawiązują do warunków geograficznych terenu lub do imion, pochodzenia czy zawodu mieszkańców. Nazwa Milicz, dawniej Mielicz pochodzi być może od mielizn i brodów przez Barycz, nauka wypowiada się jednak bardziej za tym, że jest to nazwa odimienna, oznaczająca "gród Milika" (jeszcze w 1155 roku nazwę zapisano w formie "Milice"). Jednakże fakt, iż stara tradycja ludowa tłumaczy nazwę miasta, wywodząc ja od polskiego słowa, jest jesz­cze jednym śladem historycznej polskości tej ziemi.
   W rzeczywistości w Miliczu od dawna znajdował się warowny gród, siedzi­ba polskiego kasztelana. Na podgrodziu powstała rzemieślniczo-kupiecka osada miejska przy ważnym szlaku handlowym między Wrocławiem a Wiel­kopolską. Osada ta jest wymieniana już w dokumentach z XII wieku.

według H.Goedsche - "Schlesicher Sagen- Historien-
und Legendenschatz" - Meissen 1840 - s. 105

Powyższy tekst pochodzi z książki "Podania dolnośląskie" autorstwa Krzysztofa Kwaśniewskiego. Prawa do rozpowszechniania, powielania i kopiowania należą do wydawnictwa Skryba (Wrocław).

  Powrót 

  © Xezaar