Lwówek Śląski

Murowany zamek, przyległy go murów miasta od jego południowo - zachodniej strony, powstał w drugiej połowie XIII w.  i był siedzibą piastowskich książąt. Od miasta dzieliła go jedynie fosa i ostrokół. W 1381 roku został zniszczony przez pożar, ale wkrótce go odbudowano. Przeszedł w ręce prywatne. Ponowny pożar w 1475 roku doprowadził warownię do ruiny, z której się już nie podźwignęła. Aktualnie brak jest widocznych śladów po zamku.

W pobliżu: Gościszów (12 km), Płakowice (3 km), Radłówka (6 km), Wleń (17 km)

 Powrót 

  © Xezaar