Karpniki
dawn. FISCHBACH

Galeria w wieży >>>

Pierwotna, gotycka warownia zbudowana w XIV wieku  prawdopodobnie z inicjatywy Henryka Czirna (ówczesnego właściciela Płoniny i Sokolca), została zastąpiona nowym, renesansowym zamkiem w drugiej połowie XVI wieku i początku XVII wieku.  Przebudowany w XIX stuleciu według projektów wybitnego niemieckiego architekta Friedricha Augusta Stülera, a potem remontowany w 1962 r. i w 1978 zaadaptowany na ośrodek wypoczynkowy. Zamek, w czasach swej XIX-wiecznej świetności, słynął z organizowanych w nim przedstawień, występów oraz dysput, a bywali tutaj wszyscy znakomici przedstawiciele arystokracji pruskiej i świata sztuki - wszak zamek należał wówczas do księcia Wilhelma, brata króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Była tu też podobno caryca Katarzyna, która pozostawiła w Karpnikach legendarną złotą kołyskę. A gdzież ona teraz jest?... Tego nie wie nikt... Choć... jeszcze po II wojnie światowej podobno ją tutaj widziano... Całość przetrwała do dziś,  chociaż w nie najlepszym stanie. Wokół budowli zachowała się dawna fosa, a zobaczyć warto także znajdujący się po drugiej stronie drogi, w parku, pałacyk myśliwski z 1870 r.

Jak donoszą dokumenty z lat sześćdziesiątych XIV stulecia, w Karpnikach znajdował się także drugi zamek,  zbudowany prawdopodobnie w tym właśnie XIV wieku.  Zniszczony na początku XV wieku już nie został odbudowany a mury rozebrano. Nie prowadzono niestety jak dotąd dokładniejszych badań.

W pobliżu: Janowice W. - Bolczów (7 km), Janowice W. - Sokolec (7 km), Wojanów (6 km)

 Wędrowiec 

 Powrót 

  © Xezaar