Jędrzychów

Ruiny książęcego zamku zbudowanego w 1319 r.  przez księcia jaworskiego Henryka I.  Potem warownię objął w posiadanie książę głogowski Jan. Zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, nie doczekał się odbudowy, a w 1756 roku na jego miejscu, z wykorzystaniem pozostałości, wzniesiono zbór ewangelicki.  W 1884 roku dostawiono wolno stojącą wieżę. Budowla zniszczona została w 1945 r. i od tego czasu jest w ruinie. Założenie czworoboczne miało trzy kondygnacje z narożnymi przybudówkami, a budynki krył dach łamany. Całość otoczona była kamiennym murem o kształcie obszernego owalu.

W pobliżu: Bierutów (33 km), Czernica (7 km), Wrocław (30 km)

 Powrót 

  © Xezaar