Janowice Wielkie
ZAMEK BOLCZÓW, dawn. BOLZENSCHLOSS

Galeria w wieży >>>

Na wysokiej i stromej skale o wysokości 561 m n.p.m. znajdują się ruiny dawnego rycerskiego zamku wzniesionego przypuszczalnie około połowy XIV w.  przez rycerza Bolcza.  Pierwotne nieregularne założenie z prostokątną wieżą zostało zniszczone przez mieszczan świdnickich w 1433 r. Zamek odbudowano i poszerzono, wzmacniając budowlę zgodnie z nowymi trendami w architekturze obronnej - barbakanem i basteją. Niestety ponowne zniszczenia - z wojny trzydziestoletniej z 1645 r. - przypieczętowały upadek znaczenia warowni, której już nie odbudowano i pozostała ruiną aż do naszych czasów. Zachowały się  liczne fragmenty  dawnej zabudowy, w tym mury poszczególnych budynków, baszt i barbakanu. Dotrwały do naszych czasów także wykute w granicie schody. 

W pobliżu: Janowice Wielkie - Sokolec (1 km), Jelenia Góra (15 km)

 Badacz 

 Wędrowiec 

 Powrót 

  © Xezaar