Proszówka
ZAMEK GRYF, dawn. GREIFFENSTEIN

Galeria w wieży >>>

Strome wzgórze o wysokości 450 m, zostało wybrane już prawdopodobnie w XII w. na budowę grodu. Kamienny zamek na planie nieregularnym wznieśli książęta świdnicko - jaworscy w 2 połowie XIII w.  Potężne i piękne założenie obronne stanowiło książęcą warownię pograniczną do końca XVI w., kiedy to na krótko wszedł we władanie królów czeskich, by następnie dostać się w ręce niemieckiego rodu Schaffgotschów. Liczne przebudowy i modernizacje zmieniły średniowieczną warownię w rezydencję magnacką, mimo, iż wygląd pierwotnej budowli został w znacznej mierze zachowany.Opuszczony w 1798 r. został częściowo rozebrany, a uzyskane w ten sposób materiały posłużyły przy wznoszeniu innych budowli. Zachowały się duże fragmenty  i zamku górnego i dolnego, w tym baszty i mury obwodowe. Z zamku rozciąga się wspaniały widok na dolinę Kwisy oraz Pogórze Izerskie.

W pobliżu: Czocha (18 km), Radłówka (21 km), Stara Kamienica (20 km), Świecie (16 km)

 Wędrowiec 

 Powrót 

  © Xezaar