Grodziszcze
GRÓD GAMOLIN

Bulla papieska z 1155 roku wymienia gród Gamolin pomiędzy Niemczą a Strzegomiem. Prace wykopaliskowe i badania źródeł wykazały, że pozostałością Gamolina są znajdujące się na pd - zach od wsi, w zakolu Pilawy, grodziska z XI - XIII w. Jednak na wschód od wsi, po drugiej stronie rzeki Pilawy, na wzgórzu znajdują się pozostałości kamiennego muru być może z XIV wieku.  Według miejscowych jest to pozostałość pogańskiej świątyni, jednak detale architektoniczne - takie choćby jak otwory okienne czy sam sposób budowy - wskazują raczej na to iż była to rycerska wieża obronna lub strażnica, którą zbudowano po zniszczeniu grodu Gamolin. Mogła też powstać na fundamentach dawnej pogańskiej świątyni, co zachowała tamtejsza tradycja.

W pobliżu: Dzierżoniów (12 km), Świdnica (7 km)

 Powrót 

  © Xezaar