Grodziec

Galeria w wieży >>>

Na wysokim bazaltowym wzgórzu (389 m n.p.m.) wznosi się piękny, odrestaurowany późnogotycki zamek. Zbudowany został w drugiej połowie XV wieku  przez księcia legnickiego Fryderyka I  w miejscu poprzednich czternastowiecznych obwarowań fundacji rycerskiego rodu Bożywojów, którzy zakupili dawny gród, o którym źródła wspominały już w 1155 r. (słynna papieska bulla Hadriana IV). Założenie książęce rozplanowano na wydłużonym sześcioboku i obstawiono narożnymi basztami. Następca pierwszego budowniczego - książę Fryderyk II, dokonał w XVI wieku zmian w stylu renesansowym, nadając budowli bardziej rezydencjonalnego charakteru. Była to zresztą podówczas główna, obok Legnicy i Brzegu, siedziba książąt legnicko-brzeskich. Jednak lata prosperity niebawem minęły. Zniszczenia wojny trzydziestoletniej były na tyle duże, że nie przeprowadzono już później gruntownej odbudowy, a w XVIII w. opuszczono chylący się ku upadkowi zamek. W latach 1906-08 rekonstrukcji średniowiecznej warowni podjął się słynny architekt Bodo Ebhardt dając pokaz umiejętności w pracy zleconej przez księcia Jerzego Wilhelma. Po zniszczeniach II wojny światowej, odbudowano zamek do jego niemal pełnego założenia głównego.  Można dziś obejrzeć główne budynki, baszty, bramy, a także fosę.

W pobliżu: Legnica (30 km), Rokitnica (19 km), Warta Bolesławiecka (15 km)

 Powrót 

  © Xezaar