Gościszów

Galeria w wieży >>>

Książęcy zamek zbudowany w XIII w.  (wzmianka w źródłach z 1294 r.) rozplanowano na nieregularnym wieloboku i otoczono fosą. W XVI w., a potem w XVII, przebudowano starą warownię na renesansową rezydencję. Najstarszymi zachowanymi elementami dzisiejszej ruiny są średniowieczne piwnice. Dotrwały także fragmenty murów zewnętrznych  z renesansowymi zdobieniami i portalem.

W pobliżu: Proszówka - Gryf (18 km), Płakowice (3 km), Radłówka (11 km)

 Powrót 

  © Xezaar