Góra

Bulla papieska z 1155 r. wymieniała istniejący tu drewniany gród kasztelański. Na jego miejscu pod koniec XIV wieku  zaczęto budować murowane czworoboczne założenie z kolistymi basztami w narożach, kończąc budowę w wieku następnym. W tym stanie, z niewielkimi zmianami, budowla dotrwała do wieku XIX, kiedy to zamek przebudowano na więzienie. Wówczas wnętrza całkiem straciły swe późnośredniowieczne znamiona. Do dzisiaj przetrwała jedynie kwadratowa wieża  przy ul. Łamanej (obok dawnej Bramy Głogowskiej), a także fragmenty gotyckich fasad.

W pobliżu: Czernina (10 km), Głogów (35 km), Osetno (6 km), Wąsosz (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar