Dziewin

Galeria w wieży >>>

Wybudowany w XIII w.  książęcy zamek, odsprzedano w 1287 r. rycerzowi Ottonowi von Zedlitz, przedstawicielowi rodu posiadającego rozległe dobra. Znani później jako ród Siedliczów, posiadali m.in. zamki Cisy, Grodziec czy Nowy Dwór. Pod ich władaniem Dziewin pozostał, aż do 1508 r. kiedy to zamek kupili Kanitzowie. Trzech braci w 1558 r. rozpoczęło budowę renesansowego dworu, i w takiej postaci budowla dotrwała do naszych czasów. W XVIII wieku dodano budowli barokowe dekoracje, ale po roku 1804 był już tylko częściowo zamieszkany. Aktualnie w ruinie, ale z dość dobrze zachowanymi elementami renesansowej i barokowej architektury.

W pobliżu: Legnica (33 km), Lubin (22 km), Prochowice (16 km), Ścinawa (10 km)

 Powrót 

  © Xezaar