Domanice

Galeria w wieży >>>

Wieś Domanice wymieniana była w źródłach jako siedziba rodów rycerskich już w XII i XIII w. Zamek zbudowany został na niewysokim wzniesieniu w wieku XIII  jako strażnica brodu na rzece Bystrzycy. Przebudowany w XVI i XVII w. i dodatkowo rozbudowany w XVIII w. utracił surowość średniowiecznej warowni i stał się pałacem. Obok zabudowań głównych,  zachowały się  XIX - wieczne oficyny  (z około 1820 r.) i stary park. W budynku mieszkalnym dotrwały do naszych czasów renesansowe obramienia okien.

W pobliżu: Bagieniec (8 km), Krasków (8 km), Panków (8 km)

 Powrót 

  © Xezaar