Czerwieńczyce

Na początku XVI w.  zbudowano tutaj obronną wieżę mieszkalną. Wzniesiona na planie czworoboku, trzykondygnacyjna budowla z zewnętrzną klatką schodową, była wykonana z kamienia i otoczona szeroką fosą. W roku 1646 r. odbudowano ją po pożarze, nieco obniżając i nadając wygląd zgodny z duchem epoki. Z tego czasu pochodzi dekoracja sgraffitowa, którą ozdobiono frontową elewację. W wieku XIX restaurowano wieżę, niestety zniszczenia drugiej wojny światowej były na tyle duże, że nie podjęto się ponownej rekonstrukcji i w 1976 r. rozebrano pozostałe mury. Zachowały się fragmenty murów  ze wspomnianymi sgraffitami oraz gotyckimi obramieniami okien.

W pobliżu: Kłodzko (18 km), Nowa Ruda (10 km)

 Powrót 

  © Xezaar