Cisów
ZAMEK CISY

Galeria w wieży >>>

Na wzgórzu o skalistym urwisku powstał w drugiej połowie XIII w.  zamek z inicjatywy piastowskich książąt świdnicko-jaworskich. Założenie na planie czworobocznym zawierało narożne skarpy, wielką cylindryczną wieżę w południowo - wschodnim narożniku i budynek mieszkalny przy północnym murze. Rozbudowany i otoczony zewnętrznym murem w XIV w. Dodatkowe fortyfikacje ziemne dodano pod koniec XV w. Zniszczony przez husytów w XV w., którzy po zdobyciu zamku przez pewien czas jeszcze w nim "rezydowali". W XVII w. warownię zajęli Szwedzi, a w wieku XIX władze pruskie nakazały zniszczenie murów zamkowych. W 1833 r. ostatni z właścicieli zrezygnował z prób odbudowy i od tamtej pory warownia pozostaje w ruinie. Zachowały się mury zamkowe, dom mieszkalny i wieża.  Niektóre elementy, takie jak główna brama i drewniany most, rozpostarty na kamiennych filarach, pochodzą z międzywojennej rekonstrukcji.

W pobliżu: Bolków (17 km), Książ (7 km), Stary Książ (6 km)

 Badacz 

 Biograf 

 Tropiciel Tajemnic 

 Powrót 

  © Xezaar