Zamek Cisy w Cisowie
- historia
- architektura
- fakty i domysły


HISTORIA ZAMKU
Daty, Wydarzenia, Historia rozbudowy

   Zamek Cisy położony jest na skalnym wzniesieniu nad rzeką Cisówką.
   Pierwsza drewniana warownia według przekazów mogła istnieć w tym miejscu jeszcze przed najazdem Mongołów w 1241 r.
   
Galeria w wieży >>>
Dokument wydany w 1242 roku przez kancelarię dworu książęcego Bolesława II Rogatki, zachował informację o istniejącym już zamku nad Cisówką.
   Jednak ruiny widoczne dzisiaj pochodzą z zamku wzniesionego pod koniec XIII w. przez księcia świdnickiego Bolka I Surowego.
   Na początku XIV w. zamkiem zawładnęli rycerze - rozbójnicy, ale w 1355 zgromił ich książę świdnicko - jaworski Bolko II, ponownie roztaczając książęcą kuratelę nad Cisami. Rozbudował on warownię, czyniąc zeń jedną z najsilniejszych na pograniczu.
   W drugiej połowie XIV w. zamek otrzymał jako lenno rycerz Mikołaj z rodu Boliców, zaufany księżnej Agnieszki świdnickiej, która zresztą sama często tu bywała. Po jej śmierci warownia wraz ze znaczną częścią księstwa świdnickiego przeszła pod władztwo Czechów, a później kolejno następnych: w 1408 kupił go Aleksander von Grunau, następnie Ulrich von Zeidlitz (1429), a potem uzyskali go Stolbergowie i kolejne rody śląskie.
   W 1466 r. zamek został zdobyty przez husytów, którzy osadzili na zamku swoje siły. Oni też prawdopodobnie rozbudowali ziemne umocnienia obronne, czyniąc tym samym z zamku jedną ze swych ważniejszych twierdz.
   Podczas wojny trzydziestoletniej zamek zajęli Szwedzi (1643 r.). Potem częściowo opuszczony, z wolna popadał w ruinę nie mogąc doczekać się odbudowy po zniszczeniach wojennych.
   Dopiero po kilkudziesięciu latach, pod koniec XVII w., gdy zamek przejęli Czettritzowie, przeprowadzono niewielkie prace remontowe, nie doprowadzające jednak budowli do stanu pełnej używalności. Być może właśnie to było głównym powodem polecenia pruskich władz wojskowych z 1800 r., nakazującego rozbiórkę murów.
   
Galeria w wieży >>>
W 1833 r. ostatni właściciel zarzucił ostatecznie plany odbudowy, tak, iż wkrótce pozostałości średniowiecznych zabudowań porósł gęsty las i chaszcze.
   Przypomniano sobie o Cisach dopiero w 1927 r. i poczyniono wówczas pewne prace konserwatorskie, m.in. bramy i filarów mostu, przygotowując obiekt na cele turystyczne. Po II wojnie światowej ruiny zabezpieczono.

ARCHITEKTURA ZAMKU
Wymiary, Elementy architektoniczne, Zachowane detale

   Kamienny zamek rozplanowany na czworoboku, posiadał dwie zasadnicze części - zamek górny i dwuczęściowe przedzamcze.
   Zamek górny - z dziedzińcem, prawdopodobnie trzypiętrowym budynkiem mieszkalnym i wieżą ostatniej obrony o podstawie koła ze średnicą 10 m i grubością murów dochodzącą do 4 m, otoczony był murem z narożnymi skarpami i kilkoma basztami w linii murów.
   Dostępu do całości broniła fosa, którą wypełniała woda z potoku, spiętrzona przy pomocy czterech tam!
   Od strony zachodniej jest też drugi dziedziniec, który w przeszłości służył zapewne jako świetny punkt obserwacyjny.

W pobliżu: Bolków (17 km), Książ (7 km), Stary Książ (6 km)

 Powrót 

  © Xezaar