Ciepłowody

Galeria w wieży >>>

W dolinie rzeki Małej Ślęży śląski rycerz Mikołaj  wzniósł w drugiej połowie wieku XIII  murowany zamek, który następnie rozbudowano w wieku XIV i na początku następnego. W XV w. dostał się w ręce rycerza-rabusia Jerzego Reibnitza, a zbójecką warownię zdobył książę ząbkowicki Wilhelm z pomocą mieszczan wrocławskich. Potem Ciepłowody stały się własnością ksiażąt ziębickich (do końca wieku XV). W 1502 r. zamek odkupili bracia Henryk i Konrad Seidlitzowie, którzy dokonali przebudów i umocnili teren według nowych zasad obronności (1540). Kolejni właściciele dokonywali następnych zmian w zamku. W 1722 r. Ciepłowody kupił na licytacji Antoni Schreyvogel, a potem wieś przeszła na własność Schweinichenów. Zamek zniszczony w pożarze w 1841 r. został następnie odbudowany, tracąc jednak wiele ze swego pierwotnego wyglądu. Po zniszczeniach z ostatniej wojny ostały się mury zamku,  zarys murów obwodowych, a także XVI-wieczne basteje  i ślady fos.

W pobliżu: Niemcza (10 km), Prusy (12 km), Witostowice (12 km), Ząbkowice Śl. (15 km)

 Badacz 

 Powrót 

  © Xezaar