Zamek w Chocianowie
- historia
- architektura
- fakty i domysły


HISTORIA ZAMKU
Daty, Wydarzenia, Historia rozbudowy

Galeria w wieży >>>
   Nad rzeką Zielonką, wśród gęstej puszczy, książę Bolko I świdnicki, który otrzymał w 2 połowie XIII w. ziemie w okolicach Chojnowa (a więc i Chocianowa) od Henryka III głogowskiego, zbudował tu w latach 1297 - 1299 zamek realizując plan umacniania pogranicza.
   Kolejny właściciel tych rejonów - książę legnicko - brzeski Bolesław III - uczynił z chocianowskiego zamku punkt graniczny na tzw. Niskiej Drodze prowadzącej z Lubina do Szprotawy. A następny książę legnicko - brzeski, Ludwik II, podarował warowną siedzibę swojej żonie - Elżbiecie, która z kolei odstąpiła zamek (w roku 1444) braciom Dornheinom (Krzysztofowi i Mikołajowi). W ich rękach budowla pozostała do roku 1507, a potem kolejno przejmowali go Nostitzowie, Stoschowie i Dohnowie.
   Pierwsza poważna rozbudowa nastąpiła ok. 1600 r. w duchu renesansu, potem - w latach 1728 - 1732 przekształcono go na rezydencję barokową, według projektu architekta Marcina Frantza.
   Restaurowany w XIX wieku, uległ zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. W latach 1959 i 1965 - 1966 zabezpieczono budynki, a obecnie stoi bezużyteczny.

ARCHITEKTURA ZAMKU
Wymiary, Elementy architektoniczne, Zachowane detale

   Zamek zbudowano na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Główną fasadę (posiada 9 osi) urozmaicono w epoce baroku prostokątnym ryzalitem z ozdobnym portalem. Portal chronią dwie kolumny, będące zarazem podporą gzymsu.
   Od strony ogrodu fasada także wybrzusza się w prostokątnym ryzalicie, w którego wnętrzu znajduje się klatka schodowa. Interesujące są także widokowe tarasy. Ponad budowlą wznosi się kwadratowa u podstawy średniowieczna wieża, obudowana rokokowym hełmem.

W pobliżu: Chocianowiec (10 km), Chojnów (16 km), Jędrzychów (13 km), Lubin (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar